Achizitii publice

Subscrisa Primăria Comunei Popești, cu sediul în loc. Popești nr 288, jud Bihor,  dorește să achiziționeze lucrări de modernizare drumuri comunale L = 1,3 km în sat Voivozi com Popești, la o valoare estimată de 430000 lei fără TVA.                   
Ofertanții interesați sunt rugați să se prezinte la sediul autorității contractante în vederea solicitării documentației pentru lucrarea menționată, urmând a depune ofertele în
plic închis până la data de 19.07.2018 ora 12,00 la sediul autorității contractante.

Strategia anuala achizitii 2018

Hotarare regulament privind aviz program si autorizatie functionare