Hotarari anul 2016

 

HCL NR 7 privind aprobarea contributiei Comunei Popesti pentru functionarea compartimentului audit intern

HCL NR 8 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern

HCL NR 9 privind acordul CL Popesti pentru unele lucrari de modernizare a comunei

HCL NR 10 privind actualizarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Popesti

HCL NR 11 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Popesti

HCL NR 12 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice privind Proiectul Modernizare camin cultural in localitatea Cuzap

HCL NR 13 privind implementarea Proiectului Modernizare camin cultural in localitatea Cuzap

HCL NR 14 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

HCL NR 15 privind aprobarea PV de la sedinta precedenta

HCL NR 16 privind aprobare traseu fibra optica

HCL NR 17 privind conferire titlu de cetatean de onoare Gavril Moisa

HCL NR 18 privind reorganizare SVSU Popesti

HCL NR 19 privind rezilierea unor contracte

HCL NR 20 privind aprobarea ordinii de zi a sedintei CL

HCL NR 21 privind aprobarea PV de la sedinta precedenta

HCL NR 22 privind desemnare persoane CA liceu Popesti si Budoi

HCL NR 23 privind aprobare plan de lucrari pentru beneficiarii L 416

HCL NR 24 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

HCL NR 25 privind acordul de principiu pentru contractarea unui imprumut

HCL NR 26 privind transfer aductiune apa